Algemene voorwaarden

  • Flexibel  huurcontract met  vaste condities  voor  3  jaar  met  de  mogelijkheid  voor  de  huurder  om  tussentijds  te  beëindigen  met  in achtneming  van  2  maanden opzegtermijn. De  opzegtermijn  voor  de  verhuurder  is  minimaal  6  maanden  en  dan  enkel  voor  de  einddatum  van  de  looptijd  van  3  jaar,  verder  kan  verhuurder  tussentijds  niet  beëindigen met  die  uitzondering  dat  minimaal  2  huurtermijnen  niet  betaald  zijn.
  • Geen  bankgarantie,  wel  incasso  machtiging  voor  de  huur.
  • Aantoonbaar  startende  ondernemer  (1 bedrijf)  binnen  3  jaar  na  oprichting.
  • Vast  huurcontract  met  vaste  condities  voor  3  jaar  met  de  mogelijkheid  voor  de  huurder  om  tussentijds  per  jaar  te  beëindigen  met  inachtneming  van  3  maanden  opzegtermijn. De  opzegtermijn  voor  de  verhuurder  is  minimaal  6  maanden  en  dan  enkel  voor  de  einddatum  van  de  looptijd  van  3  jaar,  verder  kan  verhuurder  tussentijds  niet  beëindigen  met  die  uitzondering  dat  minimaal  2  huurtermijnen  niet  betaald  zijn.
  • Geen  bankgarantie,  wel  incasso  machtiging  voor  de  huur.
  • Huurprijs  geïndexeerd.
  • Aantoonbaar kleine ondernemer, minimaal 3  jaar  na  oprichting.
  • Vast  huurcontract  met  vaste  condities  voor  5  jaar  met  de  mogelijkheid  voor  de  huurder  en  verhuurder  om  aan  het  einde  van  de  looptijd  te  beëindigen  met  inachtneming  van  minimaal  6  maanden  opzegtermijn.  Verder  kan  zowel  huurder  als  verhuurder  tussentijds  niet  beëindigen  met  die  uitzondering  voor  verhuur der  dat  als  minimaal  6  huurtermijnen  niet  betaald  zijn  onmiddellijk  beëindigd  kan  worden.  Op  deze  beëindiging  is  geen  opzegtermijn  van  toepassing.
  • Bankgarantie voor 6 huurtermijnen.
  • Huurprijs geïndexeerd.